Посещение могил молитва

Содержание

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Посещение могил молитва
Прослушать:

Скачать в формате Microsoft Word

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Псало́м 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́.

Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго.

Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́.

Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я.

Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

 См. ЧИН, ЛИТИЯ, МИРЯНИН, ПСАЛТИРЬ ПО УСОПШИМ

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/chin-litii-sovershaemoj-miryaninom-doma-i-na-kladbishhe.html

Какие дуа принято читать при посещении усопших на кладбище

Посещение могил молитва

Дуа – молитвенное обращение к Всевышнему. Как посещение мечети, оно является неотделимой частью духовной жизни последователей ислама. Мусульмане совершают молитвы для различных случаев, в том числе и для облегчения участи души в потустороннем мире. Приходя на кладбище, родственники усопших читают Дуа при посещении могил.

Поможет ли усопшему чтение дуа

В мусульманской вере важна забота о душе, ее участь после телесной смерти. Родственники покойного совершают обязательные дуа за умершего во время посещения могил, просят Аллаха упокоить дух, поселить его в раю, смягчить участь, простить грехи.

Вечная жизнь начинается с могилы. Душа покидает тело, но продолжает видеть, чувствовать, испытывать грусть, радоваться, переживать. Родственники могут высказать свои мысли умершему во время посещения его могилы.

Души усопших нуждаются в молитвах. После смерти все дела человеческие прекращаются, за исключением трех, награда за которые зачитывается и после смерти: постоянная милостыня, познания, от которых живущие имеют пользу и истинно верующие потомки, которые возносят молитвы за предков.

Мольба за ушедших близких напоминает спасательный круг, который не позволяет загробные мучения. Дуа потомков при посещении могил помогут возвысить праведников в глазах Аллаха.

Обращение к Всевышнему возможно словами Пророка или своей молитвой.

Человек, обижавший живых родителей, приносивший им муки, но усердно совершающий дуа за них после смерти, посещающий их могилы может быть прощен Всевышним.

Мольбы живых за ушедших:

 • дойдут до умерших, принесут им радость;
 • облегчат долю души в загробной жизни;
 • принесут очищение живым.

Виды дуа для чтения после смерти близкого

Дуа важна для верных мусульман. Она не настолько бескомпромиссна как намаз. Молитву при посещении могил можно совершать на любом языке. Во время мольбы человек смирен, признает, что бессилен перед Всевышним, принимает посланное им – болезни, здравие, печали, радости. Верующий смиренно просит помощи, защиты. Мольбы читают в любое время.

Время скорби, прощания с ушедшим, часы посещения могилы покойных сопровождают обращением к Аллаху.

Порядок действий:

В момент кончины, когда усопшему закрывают глаза, совершают мольбу к Всевышнему:

Алаххумягъфир дярраджяттаху виль-маддийння уаххлювху фи аккъыбиххи филь-габбириня уггфирляня уа ляхху йа рабялль алляямин. Уаффси ляхху фи кабрихи уа няуир ляхху ффиих.

Перевод:

Аллах, прости усопшего, подними его степень, прости и нас, и усопшего, о Всевышний. Сделай могилу его широкой, освети ее для него.
 1. Тело заворачивают в саван, имам совершает заупокойный намаз.
 2. Покойного перекладывают в торбут, мусульмане используют гроб в редких случаях.
 3. Пока тело несут к могиле, совершают дуа.
 4. Необходимо читать дуа при входе на кладбище за похороненных.
 5. Обращаются к Аллаху за покойного с просьбой простить грехи, когда ляхд закрыт, могила засыпана.
 6. После погребения сопровождающие покидают кладбище, остается имам, он читает над могилой талкин.
 7. Мольбы совершают при посещении могил, дома умершего.

Во время погребения, при посещении могил соблюдают подобающую атмосферу. Мольбы читают тихим голосом с благоговением, не допуская мирских тем в разговорах, не допуская нарушения покоя мертвых. Для женщин наложен запрет присутствия на погребении, так как они могут не сдержать эмоций при прощании.

Процесс погребения пронизан чтением дуа.

При входе на кладбище

Посещение усопших – сунна. Ранее зияраты к могилам были запрещены по причине сильных языческих традиций. В дальнейшем посланник указал на желательность посещений кладбища. В зияратах скрыта мудрость. Человек думает о смерти и душе, возносит мольбы для усопших. Рядом с могилами крепнет сила веры истинного мусульманина.

Совершать посещение могил дозволено в любое время. На кладбище и возле него стоит приветствовать умерших так, как приветствовали при жизни. Затем надо вознести дуа к Всевышнему за усопших.

Айша передавала, что посланник Аллаха выходил на кладбище Аль-Баки и говорил:

Мир вам, находящиеся в мире верующих. Вы обрели то, что всем обещано. А завтра наступит наше время. И коли так решит Аллах, мы будем с вами. О, Всевышний, прости усопших.

На вопрос Айши о том, что говорить при входе на кладбище, пророк велел приветствовать лежащих в могилах, возносить дуа к Аллаху за них.

Мусульманские дуа на кладбище дозволено делать своими словами. Посещение могил усопших родных и близких сопровождается молитвами и просьбами к Аллаху сделать их загробную жизнь приятной.

На похоронах

После захоронения присутствующие совершают мольбу о прощении Всевышним грехов усопшего.

Запрещено произносить суры из Корана во время похорон. Посланник Аллаха не возносил суры на месте погребения, и последователи на похоронах и при посещении могил читают дуа.

Нуждаетесь в помощи магических сил? Получите ответ на волнующий вопрос от мага и целителя. Напишите о проблеме
прямо сейчас, и в онлайн-режиме эксперт подскажет решение!

Текст дуа на похоронах произвольный, воздается благодарность Аллаху, просьба позаботиться о душе усопшего.

В мусульманской религии не разрешено проводить поминки. После похорон совершают мольбы за умершего, посещение святых мест, раздают милостыню, совершают хадж, читают дуа. Поминальные обеды – нововведение, которое не приветствуют истинные мусульмане.

Смысл дуа на похоронах возле могилы:

О, Всевышний, прости грехи его и освободи от мук могильных. Сделай милость ему, сотвори могилу просторной, освободи от прегрешений.

Аллаха молят одарить ушедшего домом и семьей на небе, просят простить его грехи, избавить душу от страданий.

При посещении могил

Человеку, совершающему зиярат на могилу, следует вести себя, будто бы он пришел навестить живого. Во время посещения живой возносит дуа, просит милости за лежащих в земле. Необходимо много читать Коран, проявлять адам к похороненным.

Мусульманскую молитву за усопших при посещении могил читают своими словами. Условия:

 • слова произносят искренне, с чистыми мыслями;
 • муслим совершает мольбу усердно, смиренно;
 • слова дуа возносят на могиле без мирских помыслов, думая об ахирате;
 • искренне желают похороненным благословения Всевышнего.

При посещении дома умершего

Соболезнование родственникам покойного – сунна. Посланник Аллаха выражал соболезнования. Пророк выразил сочувствие сподвижнику, потерявшему дитя.

Посещение дома родственника в тяжелый час укрепит, успокоит человека. Он легче перенесет утрату, примет волю Всевышнего.

Мусульманин обязан напомнить родственникам усопшего о терпении, о смирении с горем. Не стоит досадовать на судьбу, роптать на волю Аллаха.

Текст дуа при посещении дома умершего содержит мольбу об облегчении страдании родственников:

Воздаст Всевышний Вам большее вознаграждение, облегчит горе и дарует прощение умершему.

Посланник во время посещения дома выразил сочувствие дочери, потерявшей ребенка, словами:

Аллаху принадлежит то, что взял к себе он, что даровал он тебе. Для всего определил Всевышний срок. Прояви смирение и возблагодари Аллаха в надежде на награду.

Человек, принимающий соболезнования, должен попросить Аллаха вознаградить посетившего его дом.

Тексты дуа на кладбище

Аллах слышит все обращения и просьбы. Он знает о намерениях тех, кто читает дуа, независимо от языка молитвы. Всевышнему известны слова и мысли просящего. Главное – искренность, поклонение Аллаху, покорность, вера. Этикет посещения усопших:

 1. У входа на кладбище приветствуют тех, кто там захоронен.
 2. Нельзя ходить между могилами во время посещения. Мусульмане хоронят умерших в нише в боковой стенке погребальной ямы. Усопшие лежат в стороне от холма.
 3. К усопшим обращаются почтительно. Читают им тексты из Корана, затем совершают мольбу.
 4. Дуа читают на любом языке. Допустимы при посещении могил заученные тексты, дуа произнесенные своими словами.

На кумыкском языке

Дуа при посещении кладбищ и могилы умершего на кумыкском языке произносят по тем же принципам, что и на других языках. В них слышно призыв к смирению Этме кюй екъ:

Ассаламу ‘аля аххли-д-диярри минна-ль-муъмининна валь-муслимина, ва йархаму- Ллахху-ль-мустакдиминна минна валь-мустаъхирина, ва ин-на ин шаа-Лаху бикум ляхыкунн.

Мир лежащим здесь уверовавшим и мусульманам, да помилует Аллах тех из вас и нас, кто ушёл раньше, и тех, кто задержался, мы же, если захочет Всевышний Аллах, присоединимся к вам.

На аварском языке

Основные дуа при посещении кладбища на аварском языке:

Болъон дуниял болъон дуниял лежащим гьаниб уверовавшим ва мусульманам помилует аллагь, гьелдаса къватIире нужер ва нижер, бегавулас мугъал баралдаса, гьелдаса, задержался ниж, захочет всевышний, аллагь, присоединимся аскIове нужее.

Болъон дуниял болъон дуниял нужее, пребывающие нижер обители уверовавших ниж, захочет всевышний, аллагь, присоединимся нужее нижехъе.

Мусульманская традиция предполагает частое чтение молитв. Дуа являются обращениями к Всевышнему и такие воззвания могут иметь произвольную форму, в отличие от намаза. Общение с Господом сопровождает все сферы жизни верующего, в том числе и посещение могил умерших.

Мусульмане чтят своих предков, согласно Корану, уважают праведников даже после их смерти. Перед посещением могилы родных и близких, мусульманин читает дуа, которые напоминают, что все люди смертны и все предстанут перед Аллахом, каждый в свой час.

Источник: https://SimvolMagii.ru/dua/pri-poseshhenii-mogil

Как молиться об усопшем на кладбище – Поминальная Трапеза

Посещение могил молитва

Наших умерших мы называем усопшими и верим, что они не погибли и не обратились в небытие, но некогда восстанут из гробов в жизнь вечную. Они лежат в земле, потому что то, что взято из земли, в землю же и возвращается.

Помня об этом, мы должны относиться к местам их упокоения бережно.

60-м правилом Карфагенского собора на кладбищах запрещается производить пиршества и пьянство, и потому нельзя оскорблять память почившего распитием спиртных напитков, лить водку на могилу. Лучше затеплить свечку, прибрать могилу, посадить цветы. При желании можно позвать священника, чтобы он отслужил панихиду, или же самому прочесть литию, чин которой может совершать и мирянин.

Чин литии, совершаемой мирянином
дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз)

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.

Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое.

Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохраните тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.

Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися душе его.

Кондак, глас 8-й:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос:

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память.

Вечная память (трижды).

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Почему надо подавать милостыню за усопших

Милостыня, по словам праведного Товита, «избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму» (Тов. 4, 10).

Еще в ветхозаветные времена творили милостыню в память усопших, но только с некоторыми ограничениями. «Раздавай хлебы твои при гробе праведных, — наставляет сына праведный Товит, — но не давай грешникам» (Тов. 4, 17).

Всеобъемлющая христианская любовь уничтожает эти рамки. Преподобный Феодор Студит советует творить милостыню и за еретиков, а преподобные Оптинские старцы заповедуют то же делать и за самоубийц.

Святитель Иоанн Златоуст так говорит о пользе поминовения милостыней:

«Есть, есть, братие, средства облегчить мучения души грешника, если захотим. Если мы будем творить частые молитвы о нем, если будем раздавать милостыню, то хотя бы он и не был достоин милостей Божиих, но нами Бог умолен будет.

Если Он ради Павла других спас, если ради других пощадил многих, как же ради нас Он не сделает того же? От имений его, от собственных стяжаний, откуда восхощь, помоги.

Чем большим грехам повинен брат твой, тем больше требует милостыни за себя».

Милостыня может быть разнообразной— и деньгами, и едой, и в том, что вы раздадите неимущим одежду усопшего.

Усердная помощь ближним, окружающим тебя людям также умилостивляет Господа нашего Иисуса Христа и вменяется Им как милостыня за усопшего.

Источник: https://www.pomin-trapeza.ru/history/molitva_kladbishe

Молитва при посещении могил мусульманам

Посещение могил молитва

Чудотворные слова: молитва при посещении могил мусульманам в полном описании из всех найденных нами источников.

Посещать кладбища желательно мусульманам-мужчинам, но нежелательно женщинам, кроме случая, когда посещений могил пророков, учёных-богословов, праведников (авлия) и близких родственников, но и это при соблюдении определённых условий. Об этом более подробно мы расскажем далее.

Человека, которого вы посещали при его жизни, будь то родственник, праведный человек или друг, желательно посещать и после его смерти, и сунной является и просить Всевышнего о милости для него. Также с целью пробуждения от беспечности рекомендуется вознамериться посещать любого усопшего, даже если он не относится ни к одной из упомянутых категорий.

Желательно часто посещать могилы праведных, благочестивых людей.

О посещении кладбища упоминается и в Священном Коране, и в хадисах Пророка (мир ему и благословение).

Всевышний в Коране говорит: (смысл): «Люди, которых Аллах возвеличил, одарив Раем, радуются тем, кто ещё не присоединился к ним (т. е. тем, кто на этом свете)» (сура «аль Имран», аят 170).

Из сказанного явствует, что обитатели Рая радуются, если те люди, которых они, покидая сей мир, оставили здесь, совершили благие деяния, и, соответственно, печалятся, когда они совершают плохие поступки.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) в начальный период распространения Ислама запрещал посещать могилы до тех пор, пока окружающие люди не обретут истинное понимание основ религии (тогда среди окружающих племён всё ещё были свежи обряды язычества).

В хадисе, переданном Муслимом, ан-Насаи, ат-Тирмизи и аль-Хакимом, говорится, что Пророк (мир ему и благословение) после того, как люди получили правильное понимание религии, сказал: «Я раньше запрещал вам посещение кладбища, теперь же посещайте его» .

В некоторых версиях Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорит: «Посещение кладбища напоминает о загробной жизни, прерывает мирские наслаждения и удовольствия, избавляет сердце от беспечности» .

Пророк (мир ему и благословение) на могиле своего молочного брата Усмана ибн Мазуна установил доску и сказал: «Благодаря этому (доске) я узнаю могилу своего брата» , т. е. узнаю, чтобы посещать её.

После великого сражения при Бадре Умар-асхаб (да будет доволен им Аллах) спросил Посланника Аллаха (мир ему и благословение), обращавшегося к убитым неверным: «Разве эти трупы язычников слышат твою речь?». На это Пророк (мир ему и благословение) ответил: «Клянусь Аллахом, во власти которого находится моя душа, эти убитые курайшитские язычники слышат меня лучше, чем вы».

Есть хадисы, в которых Посланник Аллаха (мир ему и благословение) обучает своих сподвижников, как при посещении кладбища приветствовать покойных, какую мольбу для них читать. Из их числа и следующее назидание, сделанное Пророком (мир ему и благословение) своей супруге Аише (да будет доволен ею Аллах):

«Скажи, о Аиша: “Мир и благополучие Аллаха вам, о верующие обитатели могил, и да смилуется Аллах над теми, кто умер прежде, и теми, кто присоединится к ним, и мы также, если на то будет воля Аллаха, присоединимся к вам!”». Хадис передали Муслим, Ахмад, ан-Насаи и аль-Байхаки.

Имама Ахмада спросили относительно посещения кладбища: «Лучше посещать его или воздержаться от этого?».

Имам Ахмад ответил: «Посещение кладбища – лучше» .

Имам аш-Шафии посетил могилу имама Абу Хани-фы. Во время посещения он совершил утренний намаз, не прочитав при этом молитву «Кунут» («Махдина»), которая читается в утреннем намазе. Когда его спросили о причине этого поступка, он ответил: «Я не прочитал её, оказывая почёт хозяину этой могилы» (по мазхабу имама Абу Ханифы в утреннем намазе не читается молитва «Кунут»).

Имам ан-Навави в своей книге «Маджму» пишет, что посещение кладбища (зиярат) для мужчин является сунной.

Также ибн Хаджар аль-Аскалани в книге «Фатх аль-Бари» отмечает: «Посещение могил является сунной».

Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Тухфат аль-мухтадж» пишет, что утверждения некоторых людей о том, что посещение кладбища по утрам и в предвечернее время и чтение там Корана и т. д. (т. е.

совершение обряда «Кульху») якобы являются запретным новшеством, отвергаются, они не имеют под собой никакой почвы.

Напротив, сунной является посещать могилу по утрам и вечерам и читать суры «аль-Ихлас», «аль-Фатиха» и посвящать вознаграждение покойному, и лучше всего читать это непосредственно возле могилы, сидя на той её стороне, где находится лицо умершего.

История Ислама свидетельствует о том, что мусульмане оказывали почёт и уважение своим умершим. Они соблюдали эту этику почитания для того, чтобы мы знали, что Аллах сохранил и саму святую могилу Пророка (мир ему и благословение).

Также известны могилы обоих известных сподвижников, которые покоятся рядом с Посланником Аллаха (мир ему и благословение).

Как бы некоторые группировки не выступали против и не настаивали на своём заблуждении, мы знаем, что Всевышний вложил в сердца мусульман любовь к Пророку (мир ему и благословение) и его сподвижникам.

Надеемся, что Создатель одарит нас истинными знаниями, чтобы посещать кладбища так, как нам велит Шариат, не выходя за его рамки. Существуют такие решения Шариата, которые могут обернуться для нас злом, когда мы не следуем принятым в нём канонам, подобно тому, как, например, при чрезмерном употреблении мёда у человека появляется аллергия.

Да сделает нас Создатель теми, кто искренне соблюдает всякое шариатское решение, выполняя все его необходимые условия (шуруты), столпы (арканы) и этические нормы (адабы)! Амин.

О посещении кладбища женщинами

Что касается женщин, то им нежелательно (караха) посещать кладбища, кроме могил пророков, богословов, святых (авлия), а также близких родственников, и то при условии, что кладбище находится в пределах населённого пункта.

В таком случае их посещение даже является сунной. Если же кладбище находится за его пределами, тогда посещение его разрешается лишь в присутствии дозволенного Шариатом мужчины.

Посещение женщинами могил тех, кто не входит в указанный перечень, является нежелательным, даже в пределах населённого пункта.

Некоторые учёные утверждают, что это запретно, но есть и такие, которые говорят, что это дозволено.

В примерах из жизни Пророка (мир ему и благословение) также мы можем найти подобные случаи. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) обучал свою жену Аишу (да будет доволен ею Аллах) словам, которые рекомендовано читать на кладбище, а своей дочери Фатиме (да будет доволен ею Аллах) говорил, чтобы она посещала могилу Хамзы (дяди Пророка Мухаммада (мир ему и благословение)).

Помимо того, для женщин, намеревающихся посетить могилы, существуют ещё определенные условия, а именно: необходимо иметь разрешение мужа или опекуна, быть одетой только в дозволенную Шариатом одежду, не вести на кладбище разговоров о мирском, не рыдать и не смешиваться с мужчинами.

При несоблюдении перечисленных условий посещать кладбища женщинам однозначно запрещается. Согласно хадису Пророка (мир ему и благословение), тех из женщин, которые нарушают вышеуказанные условия и всё-таки посещают кладбища, постигает проклятие.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил об этом так: «Аллах проклял женщин, посещающих кладбища».

Учёный-богослов аль-Кальюби пишет: «Женщине, даже соблюдающей срок идда после смерти мужа, запрещается посещать кладбища» . Поэтому необходимо довести это до женщин, которым, в свою очередь, следует обратить на это большое внимание.

Выражаясь кратко, смысл посещения кладбищ и могил заключается в том, чтобы обратиться ко Всевышнему с мольбой об усопших, почитать по возможности Коран и помнить о грядущей смерти.

Да поможет Всевышний всем вести себя так, чтобы Он был доволен нами! Амин.

Молитва, читаемая при посещении мусульманских кладбищ:

Бисмиллахир рахманир рахим

Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!

ассаламу ала ахли ла илаха иллал лаху

Мир и приветствие уверовавшим в формулу: «Нет божества, кроме Аллаха!»

мин ахли ла илаха иллал лаху

От тех, кто уверовал в слова единобожия «Нет божества, кроме Аллаха!»

я ахла ла илаха иллал лаху

О, уверовавшие в слова: «Нет божества, кроме Аллаха!»,

бихакки ла илаха иллал лаху

заклинаю вас священными словами: «Нет божества, кроме Аллаха!»,

кайфа ваджадтум каула ла илаха иллал лаху мин ла илаха иллал лаху

какова была награда за то, что уверовали вы в слова: «Нет божества кроме Аллаха!», полученной вами от слов «Нет божества, кроме Аллаха!».

я ла илаха иллал лаху

О, Аллах! Нет божества, кроме Тебя,

бихакки ла илаха иллал лаху

Ради слов единобожия: «Нет божества, кроме Аллаха!»

игфир лиман кола ла илаха иллал лаху

Прости грехи тем, кто произнесет «Нет божества, кроме Аллаха!»

вахшурна фи зумрати ман кола ла илаха иллал лаху Мухаммадун расулул лахи Алиюн валиюл лахи

Воскреси нас среди тех, кто произносил «Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Аллаха, Али – друг Аллаха!»

Молитва при посещении могил

“Ас-саляму 'аляй-кум, ахля-д-дийари мин аль-му'минина ва-ль-мусли-мина! Ва инна ин ша'а-Ллаху би-кум ля-хыкуна ва йархаму-Ллаху-ль-мустакди-мина мин-на ва-ль-муста'хырина, ас'алю-Ллаха ля-на ва ля-кум аль-'афийата”

Перевод: Мир вам, о лежащие здесь верующие и мусульмане! Поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам, и Аллах помилует тех из нас, кто ушёл раньше, и тех, кто задержался, и я прошу Аллаха об избавлении для нас и для вас!

Следуем Сунне: 6 правил посещения кладбища

Сообщается, что однажды ночью, посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) тихонько вышел из дома Аиши (радыйаллаху анха) и отправился на кладбище Баки, где он делал дуа для умерших. Вернувшись, он сказал Аише (радыйаллаху анха):

«Ко мне пришел Джибриль и позвал меня. Я последовал за его зовом, и скрыл это от тебя. Так как он не мог войти сюда, потому что на тебе не было верхней одежды. И я, думая, что ты спишь, не хотел тебя будить. И волновался, что ты испугаешься. Джибриль сказал мне: «Аллах повелевает тебе отправиться на кладбище Баки, и просить прощения для умерших».

Я спросила: «О, посланник Аллаха! Какие слова мне нужно говорить для них?».

Он ответил: «Говори: «Мир вам! О, обитатели пристанища верующих! Пусть Аллах смилостивится над теми, кто умер прежде нас, и над теми, кто умрет после нас. Пусть Аллах простит нас и вас. Вы, наши предшественники. Мы придем вслед за вами. И встретимся с вами, если будет угодно Аллаху» (Муслим, Джанаиз, 35/103).

Сообщается, что в другом хадисе посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Я попросил у Аллаха разрешения посетить могилу моей матери. Он разрешил мне это. И вы посещайте кладбища. Так как посещение кладбищ напоминает о смерти» (Муслим, Джанаиз, 36/108).

Адабы посещения кладбищ

 1. Для посещения кладбищ не существует определенного времени. Посещение кладбищ является сунной в любое время.
 2. Если есть возможность, то желательно быть в состоянии ритуального омовения. Это является одним из адабов.
 3. Придя на кладбище, следует сказать: «Ассаляму алейкум ахляд-дийари миналь-муминина валь-муслимин. Ва инна иншааллаху ля-ляхикун. Асалюллаха ляна ва лякумуль-афийа» (Мир вам! О, верующие, обитающие на этом кладбище! Поистине, мы тоже присоединимся к вам, если будет угодно Аллаху. Я прошу у Аллаха благополучия для нас и для вас) (Муслим, Джанаиз, 35/104).
 4. Кроме этого можно читать суры или аяты Корана. Так как на то место, где читается Коран, нисходит милость. Лучше всего читать суру «Йа-Син». Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Читайте Йа-Син своим умершим» (Ахмад ибн Ханбал, Муснад, 5/26).
 5. При посещении кладбища следует задуматься о тленности и скоротечности этой жизни, о жизни в могиле, отчете, взвешивании деяний, о вечной жизни, и следует постараться извлечь урок из смерти.
 6. Так же сунной является посадить на могиле дерево, или другие растения.

Источник: https://xn----7sbbfci5axihjbex1akd5ezi.xn--p1ai/molitva-pri-poseshhenii-mogil-musulmanam/

Посещение могил и кладбищ мусульманами: правила, порядок и запреты

Посещение могил молитва

В праздничные дни после совершения ид-намаза верующие практикуют посещение могил своих родственников, вознося за них дуа. В этой связи необходимо помнить о некоторых правилах поведения на кладбище.

В первые годы пророчества Мухаммад (с.г.в.) запрещал мусульманам посещать места захоронения усопших. Это было связано с тем, что среди окружающих были популярны языческие обряды. Поэтому Посланник Аллаха (с.г.в.

) дождался момента, когда верующие познают основы религии и тем самым будет снижена вероятность возвращения людей к традициям джахилии. Спустя некоторое время запрет на посещение могил был им снят.

В одном из хадисов говорится: «Ранее я не дозволял вам наносить визиты на кладбище, но отныне я не возражаю против этого» (Муслим, Абу Дауд).

Что рекомендуется делать на кладбище?

1) Думать об ином мире, т.е. верующему желательно поразмыслить о том, что смерть постигнет каждого. Ведь никому из нас неведомо, сколько ещё суждено прожить. В Судный день душам людей предстоит нести ответ за все свои земные деяния.

Поэтому человеку в течение своей жизни следует совершать как можно больше благих и как можно меньше плохих дел, тем самым приблизить себя к Райским садам и отдалиться от Адского пламени. Визиты на кладбище способствуют анализированию мусульманином своей земной жизни. Посланник Аллаха (с.г.в.

) наставлял: «Посещайте могилы, так как они – напоминание о мире ином» (Тирмизи).

2) Совершать дуа за усопших. Подтверждением необходимости этого служат слова Посланника Аллаха (с.г.в.), переданные со слов его жены Аиши бинт Абу Бакр (р.а.) и записанные в виде хадиса Ахмадом: «Мне велел Всевышний совершать дуа за них (усопших)». В Пречистой сунне сохранилось множество текстов мольбы, которые верующие могут произносить, находясь в местах захоронений.

При этом представители некоторых течений в исламе, например, мутазилиты, полагают, что в совершении дуа за усопших нет никакой необходимости. Свою позицию они аргументируют тем, что человек ответственен лишь за свои поступки, а деяния его родных не смогут ни помочь, ни навредить лично ему.

3) Произнести приветствие. Также мусульманам дозволено приветствовать умерших братьев и сестёр по вере. В одном из хадисов, приводимом в своде Муслима, говорится о том, что Пророк Мухаммад (с.г.в.), войдя на кладбище аль-Баки, поприветствовал всех, кто там был захоронен, словами «Ассаляму алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху!»

Чтение Корана на кладбище

Вопрос о дозволенности чтения Книги Аллаха у могил вызывает разногласия в среде мусульманских учёных. Одни полагают, что такая практика способствует обретению награды как тому, кто читает, так и усопшему. А умершие родственники, находясь в могилах, слышат чтение Корана, следовательно, получают саваб.

Для подтверждения этого приводится хадис, в котором отмечается: «Если кто-либо, войдя на кладбище, прочитает суру «Йа Син», то Всевышний улучшит положение всех, кто покоится в зиярате» Еще одним аргументом в пользу данной позиции может служить другое высказывание Пророка (с.г.в.) со слов Али ибн Абу Талиба (р.а.

): «Тому, кто находясь на кладбище 11 раз прочитает суру «Ихлас» и воздаст усопшим, тот обретёт воздаяние равное числу покоящихся» (оба хадиса приводит ан-Наджар).

Однако немало богословов считают практику чтения Священного Текста на кладбищах порицаемым или запретным нововведением. Они называют хадисы, используемые их оппонентами, недостоверными, так как в цепочке передатчиков есть люди, не заслуживающие доверия. А такие учёные, как Навави и Альбани, и вовсе причислили эти хадисы к выдуманным.

Кроме того, противники чтения сур Корана на могилах апеллируют также к Пречистой сунне. В одном из хадисов, приводимом Муслимом, сказано: «Не делайте из своих домов кладбища. Воистину, сатана уходит из того жилища, где читается сура «Корова». По мнению таких богословов, эта цитата служит косвенным подтверждением тому, что в местах захоронения запрещено чтение Книги Аллаха.

Посещение могил женщинами

Относительно допуска женщин на кладбища в среде мусульманских учёных существует три основные точки зрения.

Одни алимы уверены, что слабому полу дозволено это делать наравне с мужчинами, и такое положение закреплено в Благородной сунне. Другие же считают, что женщинам разрешается навещать усопших, но это нежелательное деяние (макрух). Третьи и вовсе относят подобные действия к запретным (харам).

В качестве аргументов «за», как правило, приводят хадисы Пророка Мухаммада (с.г.в.).

Основным доказательством берётся следующее его изречение, которое мы цитировали в самом начале статьи: «Ранее я не дозволял вам наносить визиты на кладбище, но отныне я не возражаю против этого» (Муслим, Абу Дауд).

Сторонники утверждают, что здесь речь идёт о всех мусульманах вне зависимости от пола. Кроме того, в другом риваяте, приводимом в сводах Ибн Маджи и Хакима, отмечается, что супруга Посланника Всевышнего (с.г.в.) – Аиша (р.а.) была на месте захоронения своего брата – Абдуррахмана ибн Абу Бакра.

Противники уверены, что хадис о дозволенности посещения могил имеет отношение только к мужчинам и не касается женщин. Во-вторых, они приводят следующее высказывание Пророка (с.г.в.): «Господь проклял женщин, регулярно посещающих кладбища» (Тирмизи). Эти слова одни алимы истолковали как нежелательность посещения кладбищ, а другие – как полный запрет.

Однако сторонники утверждают, что данный хадис был ниспослан до полного разрешения посещать могилы, а значит, был им же (Мухаммадом, с.г.в.) и отменён. Некоторые же полагают, что запретность касается лишь обрядов причитания и стенания на могилах, практикуемых во времена джахилии.

Таким образом, вопрос о дозволенности или запретности посещения мест захоронения женщинами остаётся открытым. Тем не менее, большинство учёных придерживаются первой точки зрения.

Добавим, что в непосредственном обряде погребения женщины в исламе участвовать не могут – в этом вопросе богословы единодушны.

Что категорически запрещено делать у могил?

1. Просить помощи у усопшего – вне зависимости от того, кем был последний при жизни. Надеяться и уповать мусульмане могут лишь на Господа миров. Придание Ему сотоварищей (ширк), т.е. вера в то, что некое создание, без Его воли, способно помочь или навредить, – это один из страшнейших грехов в исламе. Людей, которые прибегают к ширку, будет ожидать суровое наказание.

2. Совершать молитву (намаз). Заключительный Божийпосланник (с.г.в.) наставлял: «Наихудшие из людей – те, что превращают могилы в места поклонения» (Ахмад, Ибн Хиббан).

3. Устраивать праздники, т.к. Пророк Мухаммад (с.г.в.) напутствовал: «Не совершайте на моей могиле никаких праздников» (Абу Дауд, Ахмад).

4. Ходить по местам захоронений и сидеть на могильных камнях. В одном из хадисов повествуется: «Ступать по обжигающим кожу углям или острию меча для меня было бы проще, чем наступить на могилу верующего» (Ибн Маджа).

5. Справлять нужду в любом её виде. Пророк (с.г.в.) говорил: «Я не вижу разницы (по степени отвратительности) между человеком, справившим нужду на могиле и на рынке» (Ибн Маджа).

6. Чрезмерно громко плакать и издавать громкие звуки, включая стенания. В одном хадисе упоминается: «Усопшего будет ждать наказание в могиле из-за громкого крика оплакивающих его» (Бухари).

7. Делать жертвоприношение, т.е. закалывать жертвенное животное, так как Милость миров Мухаммад (с.г.в.) увещевал: «Нет места курбану на кладбищах в исламе» (Абу Дауд, Ахмад).

Источник: https://Islam.global/verouchenie/adaby/pravila-poseshcheniya-mogil-v-islame/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.